Valikko Sulje

ENERGIAHOITAMINEN

Hoitaja on kanava ja korkeavärähteisen energian välittäjä. Hoidon tavoite määräytyy hoidettavan tarpeen mukaan. On mahdollisuus käynnistää luonnollinen prosessi kehon palautumiseen. Alitajunta työskentelee yhdessä energian kanssa.

HEALING HENKIPARANNUS

Henkiparannus on ikiaikainen keino hoitaa. Pyhän Hengen merkitys ilmentää Itseään, meissä jokaisessa. Henkimaailma antaa rakkauden yhteiseen ymmärrykseen. Henkien energia työskentelee yhdessä hoidettavan alitajunnan kanssa. Meedio on yhteys. Yhdessä johdatuksessa Henkimaailman kanssa kanavoidaan puhdasta energiaa, kaikkien olentojen yhteisen parhaan mahdollisen puolesta. Energia kohdistuu fyysiseen olomuotoon, oikea eheytyminen tapahtuu korkeimmissa ulottuvuuksissa. Ihminen on yhtä energiaa. Siellä missä on aurinko, on maanpäällinen taivas. Tämä hoito on mahdollista vastaanottaa kodin rauhassa.

YKSEYS JA KANAVOINTI

Kanavointi on mahdollisuus laajentaa ymmärrystä Maailmankaikkeuteen. Kanavointi luo yhteyden muihin ulottuvuuksiin. Hoidon aikana käydään ihmisen perusolemus laajasti katselmuksella läpi. Kanavointi toteutetaan yhdessä Henkien avustamana. Siinä näyttäytyy puhdas Olemassaolo hienojakoisen energian avulla. Sielunpolun yhteys mahdollistaa runsaan elämän. Runsaus johtaa myötätuntoiseen, onnelliseen ja iloiseen yhteyteen Itsen kanssa.

YKSILÖN HOITO JA KONSULTAATIO

Hoidon yhteydessä on mahdollisuus kurkistaa aikajanalla tapahtuviin asioihin. Menneiden elämien vaikutus tänään. Luonnollinen elämän kiertokulku on osa jokaisen ihmisen elämää. Arki muotoutuu uuden alun tarpeeseen. Konsultaatio on mahdollisuus tutkia omaa elämää uudesta näkökulmasta. Yhteinen ymmärrys Kaikkeuteen. Yhteys, yhdenvertaisuus sekä Olemassaolon puhdas muoto antaa mahdollisuuden kuulijalle, tulen näkyväksi.

REIKI

Reiki energia virtaa Kaikkeudessa. Siinä näkyy ihmisen yhteys moniulotteiseen Universumiin. Reiki on hienojakoinen yhdistelmä energian ymmärryksestä, myötätunnon aspektiin. Reikiä käytetään useisiin käyttötarkoituksiin. Monipuolinen tunnetaitojen osaaminen, on mahdollisuus vahvistaa energian virtaus yhteen fyysisen kehon kanssa. Reiki hoitaa ja tasapainottaa kokonaisvaltaisesti. Löytyy tutkimustuloksia, joiden tunnistetaan antavan myönteisiä vaikutuksia laajaan kokonaisuuteen. Reiki on sopiva kaikille. Erinomainen ensimmäiseen kokemukseen energiahoitona. Reiki energia kulkee ihmisen kehon läpi oikein, Luomakunnan kanssa samaan tahtiin. Yhteys, ikiaikainen hoitomuoto.

ACCES BARS®

Hoidon aikana käsitellään pään alueen 32 Bars pistettä. Hoito mahdollistaa myönteisen vaikutuksen fyysiseen olemukseen. Hoitaja käy alfa-aalloilla, sormien päiden energia luo reitin puhdistukseen. Hoito muodostaa käsityksen levon tarpeeseen, kun kehitetään polkua Ykseyteen.

KATSELMUS

Katselmus on mahdollista toteuttaa paikan päällä tai puhelimessa. Käytetään selväaisteja yksilölliseen tulkintaan. Katselmus sisältää auran kerrosten lukemuksen. Aistien kautta tuleva ymmärrys on kokijan tulkinnan varassa. Katselmuksen on tarkoitus selventää kokijalle elämän hetkiä. Ymmärrys tapahtuu hienojakoisen energian kanssa yhteistyössä. Katselmus mahdollistaa ajan kanssa kokemuksen Itseen.

ENERGEETTINEN KODINPUHDISTUS

Kodinpuhdistus toteutetaan yhdessä Henkimaailman kanssa. Käytän kohteen puhdistukseen energian lisäksi Henkien arvokasta ihmistuntemusta. Kevään aika luo ihmisen tarpeen ylläpitää uuden energian tulo. Siihen on mahdollisuus lisätä erilainen kokonaisuus. Tämän palvelun yhdistelmä antaa muodon maailmaan uuden aiheen. Olemassaolon huolellinen järjestys yhdistettynä henki energiaan luo kodin viihtyisän ilmapiirin entistä ehommaksi.

CHAKROJEN TASAPAINOTUS

Energiakeskusten tasapainotus mahdollistaa toimivan virtauksen keskusten välillä. Sisältää kokonaisvaltaisen tulkinnan järjestelmän toiminnasta. Mahdollisuus antaa kehon toteuttaa ymmärrys ihmisen fyysisestä olemuksesta yhdistettynä omaan kokemukseen. Fyysinen keho on luotu olemiseen, tunteiden johdatukseen. Tunne maailma muotoutuu fyysisten kokemusten tapahtumista. Ihminen on yhtä Kaikkeuden kanssa. Tämä on yhteinen matka sisimpään. Chakrojen toiminta perustuu energeettisten sidosten puhdistukseen.

YHTEINEN ILLAN VIETTO TAI VIRKISTYS HETKI

Hyvinvointia yrityksille ja ystäville. Toteutetaan yhdessä Henkien avustuksella. Henkimaailman yhdessä toimiminen puhdistaa ilmapiirin. Henkinen kehitys vahvistuu kokemalla uudenlainen hetki. Voidaan järjestää yhteinen Healing meditaatio, johon kuuluu hiljentyminen. Lisäpalveluina yhdistettynä kanavointia tai katselmuksia. Kokemus antaa mahdollisuuden yhteiseen hetkeen Rauhan äärellä. Hiljainen hetki mahdollistaa muutoksen eheytymiseen. Sovitaan yhteistyössä yritysten tai yksityishenkilöiden järjestämiin tapahtumiin.

HEALING ILTA RYHMÄ KAUKOHOITO

Järjestän Healing hetkiä. Yhdessä omien Henkimaailman auttajien kanssa toteutettava, aina kaikille yhteinen. Maksu on vapaa ehtoinen. Tapahtuma on mahdollinen toteuttaa yhdessä yhteisien ystävien kanssa. Kodin ilmapiiri on ihana paikka vastaanottaa lempeä hetki yhdessä Kaikkeuden keskellä. Healing ilta on yhdessä Olemisen hetki. Se on yhteys omaan sisimpään. Yhteys Itseen kasvaa ymmärryksen myötä. Itse herää uudelleen eloon, yhteys Henkimaailman kanssa on aina yhdessä enemmän. Lempeä henki energia on ihanan ymmärryksen luova kokemisen arvoinen. Aina on mahdollisuus muutokseen. Olen ihminen Itselle. Kauneus herää eloon yhdessä. Ykseys mahdollistaa muutoksen saapumisen. Yhden kerran toteutus on siinä hetkessä, missä ihminen on Yhtä. Kaikkeus on yhtä paljon Sinä, yhtä paljon Minä. Me olemme Kaikki yhtä energiaa. Pidetään yhtä, olemme enemmän.

ENGLISH

I am practicing English language channeling. I do some experimental work with my spiritual guide from Spirit World. At the moment I am using multidimensional energy healing work with channeling. If you are interested, send me an email. Only written channeling is available in English language. I first learned the timing between time and space. I am waiting for tomorrow and I will also serve other services in English later. I use multidimensional healing techniques, which always come from Love and Light.

Hopefully we are seeing each other in a spiritual Journey with Terra Nova Healing. Terra Nova Healing is here to serve the Universe and get a long way to Higher Self. You are on a way to your Spiritual Awakening. I am here to help every One as an equal creature.

There is always a need for inner peace and calm. Abundance is a gift from God. God give to Us everything that we need. Multidimensional healing techniques always give everything with love and Compassion straight from the heart. Usually people need a listener and they need someone whom is near in their heart.

Peace is always here when I am listening to my intuition and inner wisdom. Terra Nova Healing is speaking through God’s Mouth. Leg is deeply in Mother Earth Crystal.

God’s Mouth is always pure love and there is ability to use other multidimensional healer’s whom are making healing to Awakening. Using consciousness is much more than just having healing energy through my hand and heart. It is using development and making peace in every dimension. Usually I am serving the Universe as a person’s name Noora Hirvonen. Sometimes I call mySelf as a helper from the Spirit world. If you are here and reading this, you are always welcome to say hello and give a few words to my email. Sanctuary is my home for every creature and it is a place called Happiness. Peace and Compassion to everyOne in here on Earth Planet. More is coming Tomorrow. If You are interested about having English services, let me know. Love and Light.

Thank You.

E-mail: terranovahealing11@gmail.com