Valikko Sulje

Tietosuojaseloste
Tämä on Terra Nova Healing,
henkilötietolain (1999/523 ja EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen tietosuojaseloste.
Laadittu 22.02.2022.


Yleistä
Terra Nova Healing on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.
Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä.
Rekisterinpitäjä
Terra Nova Healing

 Yhteydenotot
Jos teillä on kysyttävää henkilötietojenne käsittelystä, haluatte tietää mitä tietoja teistä on tallennettu tai haluatte poistaa tietonne järjestelmästämme, voitte ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen: terranovahealing11@gmail.com
Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

Henkilötietoja saadaan vain rekisteröidyiltä itseltään ja saatuja tietoja käytetään asiakassuhteen
hoitoon (henkilötietolain 8 §).

Henkilötietojen suojaus
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti.
Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti
tapahtuvalta muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelyltä.

Henkilötietojen luovutus ja siirto
Terra Nova Healing ei luovuta ja/tai siirrä tietoja missään muodossa kolmansille osapuolille.